SCREEN

Cpanel

19Tháng Hai2019

Khoa học - Công nghệ

Khoa học - Công nghệ (72)

   Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ: "Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đô thị ở Việt Nam", ngày 15/11/2018, Viện nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức họp đánh giá kết quả nghiên cứu để nghiệm thu cấp cơ sở đề tài. TS. Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch là Chủ…
Sửa lần cuối vào : Thứ hai, 03 Tháng mười hai 2018 11:11
    Chiều ngày 9/11/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức họp tự đánh giá kết quả thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long” do TS. Nguyễn Anh Tuấn Viện trưởng Viện NCPTDL - Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên Hội đồng bao gồm: PGS.TS Trần Thị Minh Hòa…
Sửa lần cuối vào : Thứ hai, 10 Tháng mười hai 2018 15:50
   Trong khuôn khổ thực đề tài cấp Bộ năm 2017- 2018: “Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, sáng ngày 12/10/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức Hội thảo khoa học. Hội thảo do Viện trưởng Nguyễn Anh Tuấn làm chủ trì, tham dự hội thảo còn có các chuyên gia về lĩnh vực du lịch và làng…
Sửa lần cuối vào : Thứ năm, 13 Tháng mười hai 2018 10:45
   Triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ: “Phát triển du lịch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Nghiên cứu trường hợp khu vực Tây Nguyên” do Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch giao, từ ngày 20/9- 27/9/2018 Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức đoàn khảo sát thực địa tại 3 tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên (Lâm Đồng, Đăk Lăk, Kom…
Sửa lần cuối vào : Thứ năm, 15 Tháng mười một 2018 16:07
   Khai thác du lịch tại các Vườn Quốc gia (VQG) đã góp phần hỗ trợ thu nhập kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương; nâng cao hiểu biết, ý thức của cộng đồng và khách du lịch về bảo vệ tài nguyên, môi trường. Hoạt động du lịch sinh thái tại các VQG đã tạo điều kiện mở rộng quan hệ, gắn kết…
Sửa lần cuối vào : Thứ hai, 15 Tháng mười 2018 15:42
   Trong khuôn khổ nhiệm vụ Thường xuyên theo chức năng năm 2018 của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch về “Khảo sát đánh giá tác động của hoạt động du lịch đối với môi trường sinh thái tại một số Vườn Quốc gia (không bao gồm 9 khu dự trữ sinh quyển thế giới)”, Viện NCPT Du lịch tổ chức chuyến khảo sát tại 02 VQG đại diện…
Sửa lần cuối vào : Thứ hai, 15 Tháng mười 2018 15:51
 Triển khai thực hiện Dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về “Hệ thống quản lý sự kiện bền vững - các yêu cầu áp dụng trong lĩnh vực du lịch” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao, từ ngày 21/8/2018 đến ngày 24/8/2018 Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tiến hành thực hiện áp dụng thử dự thảo tiêu chuẩn tại một số…
Sửa lần cuối vào : Thứ năm, 18 Tháng mười 2018 14:20
   Trong khuôn khổ Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đô thị ở Việt Nam", ngày 29/8/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức Hội thảo "Du lịch đô thị, thực trạng và giải pháp phát triển" nhằm tạo diễn đàn đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm du lịch đô thị ở Việt Nam từ đó…
Sửa lần cuối vào : Thứ năm, 13 Tháng mười hai 2018 10:42
   Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch, sáng ngày 03/8/2018, tại Mai Châu, Hòa Bình, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức Hội thảo “Chính sách phát triển du lịch cộng đồng và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch cộng đồng tại Việt Nam”. Hội thảo nhằm mục đích…
Sửa lần cuối vào : Thứ hai, 13 Tháng tám 2018 15:53
 Thực hiện nhiệm vụ Thường xuyên theo chức năng năm 2018 về “Điều tra hiện trạng du lịch Homestay tại khu vực Tây Bắc phục vụ chính sách hỗ trợ sự tham gia của cộng đồng trong phát triển du lịch”, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức khảo sát thực tế tại ba tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên từ ngày 16/7/2018 đến ngày 24/7/2018.…
Sửa lần cuối vào : Thứ tư, 15 Tháng tám 2018 18:50
Trang 1 / 8