SCREEN

Cpanel

19Tháng Hai2019

Đề tài khoa học

Đề tài khoa học (58)

   Trong khuôn khổ đề tài: “Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đô thị tại Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao, vào Tháng 4/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức khảo sát tại Tp. Hồ Chí Minh, và khảo sát bổ sung tại thành phố Đà Nẵng, hai khu đô thị loại một và cũng là hai khu…
Tên nhiệm vụ: Quản lý nhà nước đối với sự dịch chuyển lao động du lịch trong quá trình hội nhập cộng đồng ASEAN. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ:              TS. Đỗ Thị Thanh Hoa Các thành viên thực hiện chính:   TS. Trương Sỹ Vinh                                                           TS. Đỗ Cẩm Thơ                                                           TS. Bùi Sỹ Tuấn                                                           Ths. Nguyễn Hoàng Mai                                                           Ths. Trần Phú Cường                                                           Ths. Nguyễn Thị Xuân Mai           Thư…
Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khu vực ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ:               ThS. Trần Thị Lan Các thành viên thực hiện:              TS. Lê Văn Minh                                                           ThS. Hoàng Quốc Hòa                                                           ThS. Bạch Tố Trinh                                                           ThS. Võ Thị Kim Dung                                                          …
    Tổng quan tình hình nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài   - Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài:   Thương hiệu đã trở thành một khái niệm quen thuộc trong thời đại hiện nay. Trong mọi lĩnh vực, mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt hơn, bối cảnh thị trường, hàng hóa, dịch vụ đa dạng, phong phú, người tiêu dùng gặp khó…
  1. Tính cấp thiết của đề tài        Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) được thành lập ngày 8/8/1967 bởi Tuyên bố Băng-cốc, Thái Lan, đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của khu vực. Khi mới thành lập ASEAN gồm 5 nước là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan. Năm 1984 ASEAN kết nạp thêm…
 1.  Sự cần thiết của đề tài   Hợp tác, liên kết ngày nay là một xu hướng tất yếu trong quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Hợp tác, liên kết quốc tế là chỉ là một hoạt động của hội nhập quốc tế, nhưng là lĩnh vực quan trọng chính yếu. Chính hợp tác, liên kết kết hợp với nội lực sẵn có đã tạo…
  1. Sự cần thiết  Hiện nay, xây dựng thương hiệu đã trở thành một vấn đề rất quan trọng và cấp thiết cho tất cả các ngành, nghề trong bối cảnh kinh doanh hiện đại. Trong lĩnh vực du lịch, việc xây dựng thương hiệu cũng không nằm ngoài xu thế chung đó. Để cạnh tranh trên thị trường, các quốc gia, các điểm đến, doanh nghiệp thực hiện…
     1. Sự cần thiết   Du lịch nội địa trong thời gian gần đây đã đánh dấu sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và doanh thu, đóng góp một phần không nhỏ vào nền kinh tế du lịch của cả nước. Năm 2001 mới có 11,7 triệu lượt khách đến năm 2005 đã đạt 16 triệu lượt khách và năm 2012 đã đánh dấu mốc 32…
  1. Tính cấp thiết của đề tài    Trong thời gian qua, hòa cùng với tiến trình hội nhập của cả nước, du lịch Việt Nam phát triển nhanh và có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong thành công đó của ngành có sự đóng góp quan trọng của công tác quản lý phát triển du lịch nói chung cũng như…
Trang 1 / 7