SCREEN

Cpanel

19Tháng Hai2019

Thứ tư, 08 Tháng một 2014 12:47

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 itdr*

Xếp hạng :
(1 Bình chọn)

qhtt2020

Trong hơn hai thập kỷ vừa qua, nhờ thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa và hội nhập của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc. Trong bối cảnh phát triển chung đó, ngành Du lịch Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, đóng góp đáng kể vào nền kinh tế và vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước đã quan tâm chỉ đạo sự nghiệp phát triển du lịch của đất nước và xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để phát triển ngành Du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần xứng đáng vào nền kinh tế đất nước, Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo ngành Du lịch xây dựng Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, và xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, về mặt lãnh thổ, cả nước được chia thành 7 vùng du lịch (Vùng Trung du Miền núi Bắc Bộ, Vùng Đồng bằng Sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc, Vùng Bắc Trung Bộ, Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên, Vùng Đông Nam Bộ và Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long).

Vùng Tây Nguyên bao gồm lãnh thổ của 5 tỉnh là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Tổng diện tích tự nhiên là 54.640,6 km2 (chiếm 16,5% diện tích cả nước); dân số tính đến cuối năm 2010 là 5,214 triệu người (chiếm 6,0% dân số cả nước); mật độ dân số trung bình là 95 người/km2.

          Vùng Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh đối với cả nước và khu vực Đông Dương. Nằm ở khu vực ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, tiếp giáp với các vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, Vùng Tây Nguyên có điều kiện thuận lợi để mở rộng giao lưu phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch với nhiều vùng trong cả nước và quốc tế.

     Tây Nguyên có nền địa hình khá đa dạng, từ vùng núi cao đến các cao nguyên rộng lớn và các thung lũng với những cánh đồng trù phú..., đã tạo nên cho Tây Nguyên có khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm (khí hậu ôn đới trong lòng nhiệt đới), với nhiều cảnh quan hấp dẫn, nhiều thác ghềnh hiểm trở, nhiều cánh rừng nguyên sinh với giá trị đa dạng sinh học cao...

     Tây Nguyên là nơi cư trú của 47 dân tộc anh em, mỗi dân tộc có những giá trị di sản văn hóa khác nhau đã tạo thành một kho tàng văn hóa đặc sắc nhất trong cả nước. Đó là “Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên” - kiệt tác và là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; các giá trị kiến trúc truyền thống độc đáo như Nhà Rông, Nhà Dài, Nhà Mồ…; các lễ hội truyền thống độc đáo (lễ hội đua Voi, Cồng Chiêng, Bỏ Mả, Cơm Mới…); các giá trị văn hóa dân gian, các sử thi truyền miệng, các loại nhạc cụ dân tộc độc đáo. Tây Nguyên còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử cách mạng gắn liền với truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc (Ngục Kon Tum, Chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh...).

     Với những lợi thế về vị trí, về tiềm năng du lịch…, nhưng trong thời gian qua việc khai thác các lợi thế đó để phát triển du lịch ở Tây Nguyên còn rất hạn chế. Số lượt khách du lịch đến Tây Nguyên còn ít, tổng thu từ du lịch còn hạn chế chưa có những đóng góp lớn cho kinh tế - xã hội của các địa phương trong Vùng… Một trong những nguyên nhân hạn chế đó là công tác quy hoạch, xây dựng chiến lược phát triển của mỗi địa phương và của toàn vùng còn chậm và thực hiện chưa tốt; thiếu sự liên kết liên vùng và hợp tác chặt chẽ về du lịch giữa các địa phương trong vùng cũng như sự phối hợp với các địa phương khác trong cả nước; sự phối hợp liên ngành ở mỗi địa phương trong phát triển du lịch cũng còn hạn chế... Chính vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là rất cần thiết và cấp bách nhằm đưa ra những định hướng, những mục tiêu, những chiến lược, những giải pháp cụ thể… để khai thác có hiệu quả những lợi thế về vị trí và tiềm năng của Tây Nguyên phục vụ phát triển du lịch, tạo cơ hội cho du lịch Tây Nguyên phát triển tương xứng và chiếm vị trí quan trong trong tổng thể du lịch cả nước.

     Ngày 11/11/2013, Phó Thủ tướng chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định số 2162/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030", toàn văn quyết định: Quyetdinh2162.2013.TTg.pdf

     Toàn văn Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được đính kèm (Attachment ) phía dưới.

 

Đã được đọc 8106 lần Sửa lần cuối vào : Thứ tư, 27 Tháng năm 2015 20:01
  • Không tìm thấy ý kiến nào

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến (khách)

0
thỏa thuận.