SCREEN

Cpanel

19Tháng Hai2019

Các đề án phát triển du lịch

Các đề án phát triển du lịch (23)

"Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2227/QĐ-TTg ngày 18/11/2016    1. Sự cần thiết lập quy hoạch   Đồng bằng sông Cửu Long được hình thành bởi phù sa của sông Mekong, một trong bảy con sông lớn nhất thế giới. Sông Mekong còn…
"Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 2714/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2016                                                                …
1. Sự cần thiết lập quy hoạch Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ theo định hướng phát triển du lịch vùng của chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 bao gồm thành phố Đà Nẵng và 7 tỉnh là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận với diện tích tự…
1. Sự cần thiết lập quy hoạch Núi Bà Đen thuộc vùng du lịch Đông Nam Bộ là khu vực có tiềm năng phát triển du lịch khá phong phú đã được Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia.  Những năm gần đây du lịch có…
1. Sự cần thiết lập quy hoạch Vùng Đông Nam Bộ (gồm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh) là vùng phát triển kinh tế năng động, dẫn đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, là hạt nhân then chốt của vùng trọng điểm kinh tế phía Nam.Báo cáo Quy hoạch…
   Ngày 23/01/2015 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 194/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Đồng bằng sông Cửu Long", đề án do Viện NCPTDL, Tổng cục Du lịch chủ trì xây dựng.    Toàn văn quyết định: QD-SPDTvungDBSCL.pdf       Toàn văn báo cáo tổng hợp đề án: Dean_SPDTDBSCL.pdf         
   Từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới, du lịch Việt Nam đã từng bước khẳng định vị trí của một ngành kinh tế tổng hợp trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo toàn và phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh quốc…
   1. Sự cần thiết phải triển khai đề án    Trong những năm gần đây, ngành du lịch Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, trở thành ngành kinh tế quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2012, Việt Nam đón được trên 6,5 triệu khách du lịch quốc tế; 35 triệu khách du lịch nội địa; thu…
   1. Đặt vấn đề    Việt Nam có vị trí địa lý chiến lược thuận lợi về biển. Lãnh thổ đất liền của Việt Nam được bao bọc bởi bờ biển Đông trải dài trên 3.200 Km trên 3 hướng : Đông, Nam và Tây Nam. Trung bình cứ 100 Km2 diện tích đất liền Việt Nam có 1 Km bờ biển, tỷ lệ vào loại cao so với…
Trang 1 / 3