SCREEN

Cpanel

19Tháng Hai2019

Các dự án hợp tác quốc tế

Các dự án hợp tác quốc tế (1)

   Ngày 9 -10/01/2015 tại Kuala Lumpur, Malaysia đã diễn ra cuộc họp lần thứ nhất Nhóm công tác xây dựng Chiến lược phát triển du lịch ASEAN (viết tắt là ATSP) giai đoạn 2016 đến 2025 với mục đích xem xét dự thảo lần thứ nhất của ATSP 2016-2025. Tham dự cuộc họp có các đại diện đến từ Cơ quan quản lý du lịch của các quốc gia…