SCREEN

Cpanel

19Tháng Hai2019

"Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2227/QĐ-TTg ngày 18/11/2016    1. Sự cần thiết lập quy hoạch   Đồng bằng sông Cửu Long được hình thành bởi phù sa của sông Mekong, một trong bảy con sông lớn nhất thế giới. Sông Mekong còn…
"Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số 2714/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2016                                                                …
   1. Sự cần thiết phải lập quy hoạch    Điện Biên Phủ - Pá Khoang thuộc vùng du lịch Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đây là khu vực có tiềm năng phát triển du lịch phong phú và nổi bật đã được Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 định hướng phát triển để…
1. Sự cần thiết lập quy hoạch Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ theo định hướng phát triển du lịch vùng của chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 bao gồm thành phố Đà Nẵng và 7 tỉnh là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận với diện tích tự…
1. Sự cần thiết lập quy hoạch Núi Bà Đen thuộc vùng du lịch Đông Nam Bộ là khu vực có tiềm năng phát triển du lịch khá phong phú đã được Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia.  Những năm gần đây du lịch có…
1. Sự cần thiết lập quy hoạch Vùng Đông Nam Bộ (gồm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh) là vùng phát triển kinh tế năng động, dẫn đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, là hạt nhân then chốt của vùng trọng điểm kinh tế phía Nam.Báo cáo Quy hoạch…
   Ngày 23/01/2015 Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 194/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Đồng bằng sông Cửu Long", đề án do Viện NCPTDL, Tổng cục Du lịch chủ trì xây dựng.    Toàn văn quyết định: QD-SPDTvungDBSCL.pdf       Toàn văn báo cáo tổng hợp đề án: Dean_SPDTDBSCL.pdf         
   Ngày 9 -10/01/2015 tại Kuala Lumpur, Malaysia đã diễn ra cuộc họp lần thứ nhất Nhóm công tác xây dựng Chiến lược phát triển du lịch ASEAN (viết tắt là ATSP) giai đoạn 2016 đến 2025 với mục đích xem xét dự thảo lần thứ nhất của ATSP 2016-2025. Tham dự cuộc họp có các đại diện đến từ Cơ quan quản lý du lịch của các quốc gia…
   1. Sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch    Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2007 - 2015 và định hướng đến năm 2020 (sau đây gọi là Quy hoạch năm 2007) được phê duyệt tại quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 26/3/2008. Quy hoạch được thực hiện trong bối cảnh bước đầu có những thuận lợi và khó khăn đan xen.…
Trang 1 / 9