SCREEN

Cpanel

23Tháng Hai2018

    Tài liệu "Hỗ trợ lập kế hoạch phát triển Du lịch Cộng đồng" do ILO, UNESCO, chính phủ Luxembourg và tổ chức Community tài trợ kinh phí và phối hợp xây dựng.    Cuốn hướng dẫn này hỗ trợ kỹ thuật cho các bên liên quan định hướng phát triển du lịch cộng đồng, nhằm mục đích mang lại những tác động tích cực nhất đến cộng đồng địa…
   Hội thảo "Du lịch sáng tạo - Cơ hội cho du lịch Việt Nam" là hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch và Viện Nghiên cứu Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc. Hội thảo có sự tham gia và trình bày của các chuyên gia du lịch Hàn Quốc, chuyên gia quản lý nhà nước, nhà nghiên cứu…
Trang 1 / 30