SCREEN

Cpanel

24Tháng mười một2017

    Tài liệu "Hỗ trợ lập kế hoạch phát triển Du lịch Cộng đồng" do ILO, UNESCO, chính phủ Luxembourg và tổ chức Community tài trợ kinh phí và phối hợp xây dựng.    Cuốn hướng dẫn này hỗ trợ kỹ thuật cho các bên liên quan định hướng phát triển du lịch cộng đồng, nhằm mục đích mang lại những tác động tích cực nhất đến cộng đồng địa…
   Hội thảo "Du lịch sáng tạo - Cơ hội cho du lịch Việt Nam" là hoạt động trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch và Viện Nghiên cứu Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc. Hội thảo có sự tham gia và trình bày của các chuyên gia du lịch Hàn Quốc, chuyên gia quản lý nhà nước, nhà nghiên cứu…
   Kỷ yếu được Viện Nghiên cứu phát triển du lịch biên soạn cho Hội thảo: "Nhu cầu và xu hướng mới trong phát triển du lịch" tổ chức ngày 31/5/2017 tại Hà Nội, bao gồm 15 tham luận về:    - Nhu cầu, xu hướng mới trong ứng dụng khoa học công nghệ vào du lịch;     - Xu hướng mới trong tiêu dùng du lịch (Cung, cầu du…
   Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Diễn đàn Du lịch miền Trung – Tây Nguyên với chủ đề: “Du lịch miền Trung – Tây Nguyên hướng tới đẳng cấp thương hiệu” tại Khách sạn Mường Thanh Grand Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vào thứ Bảy ngày 10/6/2017. Đây cũng là một…
Trang 1 / 29