SCREEN

Cpanel

19Tháng Hai2019

   Trong khuôn khổ đề tài: “Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đô thị tại Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao, vào Tháng 4/2018, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức khảo sát tại Tp. Hồ Chí Minh, và khảo sát bổ sung tại thành phố Đà Nẵng, hai khu đô thị loại một và cũng là hai khu…
Trang 1 / 31