SCREEN

Cpanel

15Tháng mười2018

Tên nhiệm vụ: Quản lý nhà nước đối với sự dịch chuyển lao động du lịch trong quá trình hội nhập cộng đồng ASEAN. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ:              TS. Đỗ Thị Thanh Hoa Các thành viên thực hiện chính:   TS. Trương Sỹ Vinh                                                           TS. Đỗ Cẩm Thơ                                                           TS. Bùi Sỹ Tuấn                                                           Ths. Nguyễn Hoàng Mai                                                           Ths. Trần Phú Cường                                                           Ths. Nguyễn Thị Xuân Mai           Thư…
Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng khu vực ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ:               ThS. Trần Thị Lan Các thành viên thực hiện:              TS. Lê Văn Minh                                                           ThS. Hoàng Quốc Hòa                                                           ThS. Bạch Tố Trinh                                                           ThS. Võ Thị Kim Dung                                                          …
Trang 1 / 31