SCREEN

Cpanel

24Tháng một2018

NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2017

NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2017 (2)

Thứ tư, 05 Tháng tư 2017 12:13

Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường

   Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch xây dựng Bộ tiêu chí Bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch…
Sửa lần cuối vào : Thứ hai, 24 Tháng tư 2017 10:48
Thứ tư, 05 Tháng tư 2017 11:42

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

   Thực hiện quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch xây dựng báo cáo nhằm đánh giá chung về các nguồn gây ô nhiễm, tác…
Sửa lần cuối vào : Thứ hai, 24 Tháng tư 2017 10:48