SCREEN

Cpanel

19Tháng Hai2019

Chủ Nhật, 05 Tháng năm 2013 19:08

Cơ cấu, tổ chức

Xếp hạng :
(4 bình chọn)

  Phòng Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách và Môi trường du lịch 

    Trưởng phòng : TS. Lê Văn Minh

    84(24).38 48 93 86    0918064264

     Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   Phòng Nghiên cứu Thị trường, Sản phẩm và Quy hoạch Du lịch 
      Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Quốc Hưng
    84(24).38 48 99 65   0903288681
     Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế 
    Phó Trưởng phòng phụ trách : ThS. Nguyễn Thị Lan Hương
      84(24).38 48 93 82     0985.578.476 
      Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  Phòng Hành chính, Kế hoạch, Tài chính
    Trưởng phòng : ThS. Vũ Thị Thanh Tâm
      84(24).38 48 93 78     0912464529

      Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

 Trung tâm Tư vấn và Đào tạo du lịch

  Phó Giám đốc :  ThS. Trần Thị Lan
    84(24).38.48.9385      84.98.305.98.90
   Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 Hội đồng khoa học

 

Theo Quyết định số 52/QĐ-VNCPTDL, ngày 12/11/2018 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

 
Đã được đọc 20312 lần Sửa lần cuối vào : Thứ hai, 07 Tháng một 2019 10:25

Những người tham gia ý kiến về bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến (khách)

0
thỏa thuận.