SCREEN

Cpanel

19Tháng Hai2019

Giới thiệu

Giới thiệu (4)

Chủ Nhật, 05 Tháng năm 2013 19:11

Ban lãnh đạo Viện

        Viện trưởng    TS. Nguyễn Anh Tuấn Điện thoại:  84.4.37 34 38 38   Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.           Các Phó Viện trưởng     TS. Đỗ Thị Thanh Hoa Điện thoại:  84.4. 38 48 93 80 Di động    :  84.169 397 51 59 Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.   TS. Trương Sỹ Vinh Điện thoại:  84.4. 38 48 93 81 Di động    :  84.91 350 20 72 Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Sửa lần cuối vào : Thứ hai, 30 Tháng mười một 2015 14:02
Chủ Nhật, 05 Tháng năm 2013 19:10

Các lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu khoa học   Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã chủ trì thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp Bộ, tập trung vào những lĩnh vực chuyên ngành phục vụ nhu cầu phát triển du lịch của đất nước như: tài nguyên, môi trường; thị trường và sản phẩm; đầu tư phát triển; phát triển bền vững; biến đổi khí hậu;…
Sửa lần cuối vào : Thứ ba, 23 Tháng bẩy 2013 16:27
Chủ Nhật, 05 Tháng năm 2013 19:08

Cơ cấu, tổ chức

  Phòng Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách và Môi trường du lịch      Trưởng phòng : TS. Lê Văn Minh     84(24).38 48 93 86    0918064264      Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.    Phòng Nghiên cứu Thị trường, Sản phẩm và Quy hoạch Du lịch        Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Quốc Hưng     84(24).38 48 99 65   0903288681      Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.   Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế      Phó Trưởng phòng phụ trách : ThS. Nguyễn Thị Lan Hương       84(24).38 48 93…
Sửa lần cuối vào : Thứ hai, 07 Tháng một 2019 10:25
Chủ Nhật, 05 Tháng năm 2013 19:05

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Vị trí và chức năng1. Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch là tổ chức khoa học và công nghệ công lập, trực thuộc Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách du lịch, phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch; cung cấp dịch vụ nghiên cứu, tư vấn…
Sửa lần cuối vào : Thứ Sáu, 21 Tháng mười hai 2018 17:12