SCREEN

Cpanel

29Tháng ba2017

Tư liệu nổi bật.

Tin tức

Thông tin - Tư liệu

Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2017

Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2017

    Theo số liệu Tổng cục thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2017 ước đạt 1.005.821 lượt, giảm 16,1% so với tháng 02/2...

Xem tiếp

Loading...

Nghiên cứu - Trao đổi

Dịch chuyển lao động trong cộng đồng kinh tế Asean

Dịch chuyển lao động trong cộng đồng kinh tế Asean

     Với mục tiêu đầu tiên để hình thành một khu vực “Tự do trao đổi hàng hoá, dịch vụ, đầu tư, lao động có tay nghề” trong ASEAN, cộn...

Xem tiếp

Loading...
           
         THÔNG TIN NỘI BỘ

 
        paper lock200

                      1. Thông báo giao ban

                      2. Văn bản

                      3. Mẫu biểu