SCREEN

Cpanel

15Tháng mười một2018

Tư liệu nổi bật

Thông tin - Tư liệu

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2018

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2018

   Theo số liệu Tổng cục thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2018 đạt 1.205.157 lượt, giảm 0,6% so với t...

Xem tiếp

Loading...

Nghiên cứu - Trao đổi

Kinh nghiệm phát triển du lịch

Mô hình doanh nghiệp xã hội CBT Travel và những sáng kiến góp phần phát triển du lịch cộng đồng Việt Nam

Mô hình doanh nghiệp xã hội CBT Travel và những sáng kiến góp phần phát triển du lịch cộng đồng Việt Nam

   Community-based Tourism Travel (CBT Travel) là một hình thức doanh nghiệp xã hội huy động được sự phối hợp liên ngành từ nhiều phía như c...

Xem tiếp

Loading...
           
         THÔNG TIN NỘI BỘ

 
        paper lock200

                      1. Thông báo giao ban

                      2. Văn bản

                      3. Mẫu biểu