SCREEN

Cpanel

28Tháng Hai2017

Tư liệu nổi bật.

Tin tức

Thông báo thi tuyển viên chức

    Tổng cục Du lịch thông báo thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Tổng cục Du lịch.

   Nội dung chi tiết...

Xem tiếp

Loading...

Thông tin - Tư liệu

Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và cả năm 2016

Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và cả năm 2016

    Theo số liệu Tổng cục thống kê, l ượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12/2016 ước đạt 897.279 lượt, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm...

Xem tiếp

Loading...

Nghiên cứu - Trao đổi

Xu hướng phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe trên thế giới hiện nay

Xu hướng phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe trên thế giới hiện nay

     Tổng quan về du lịch chăm sóc sức khỏe
   Du lịch chăm sóc sức khỏe, theo Viện Nghiên cứu Sức khỏe Toàn cầu (2014) là lo...

Xem tiếp

Loading...
           
         THÔNG TIN NỘI BỘ

 
        paper lock200

                      1. Thông báo giao ban

                      2. Văn bản

                      3. Mẫu biểu