SCREEN

Cpanel

23Tháng tám2017

Tư liệu nổi bật.

Tin tức

Để du lịch góp phần thiết thực giảm nghèo

Để du lịch góp phần thiết thực giảm nghèo

     Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) và các đối tác cũng nhấn mạnh rằng các nước kém phát triển cần phải phát triển d...

Xem tiếp

Loading...

Thông tin - Tư liệu

Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2017

Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2017

    Theo số liệu Tổng cục thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7/2017 ước đạt 1.036.880 lượt, tăng 9,2% so với tháng 06/20...

Xem tiếp

Loading...

Nghiên cứu - Trao đổi

Ngành Du lịch Việt Nam có “bắt sóng” được cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Ngành Du lịch Việt Nam có “bắt sóng” được cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

    1. Lịch sử phát triển các cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới

   Các cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) trên thế giới diễn r...

Xem tiếp

Loading...

Kinh nghiệm phát triển du lịch

           
         THÔNG TIN NỘI BỘ

 
        paper lock200

                      1. Thông báo giao ban

                      2. Văn bản

                      3. Mẫu biểu