SCREEN

Cpanel

30Tháng năm2017

Tư liệu nổi bật.

Thông tin - Tư liệu

Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2017

Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2017

    Theo số liệu Tổng cục thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5/2017 ước đạt 972.844 lượt, giảm 9,2% so với tháng 04/2017...

Xem tiếp

Loading...

Nghiên cứu - Trao đổi

“Điện ảnh”- Kênh quảng bá hữu hiệu cho du lịch Việt Nam

“Điện ảnh”- Kênh quảng bá hữu hiệu cho du lịch Việt Nam

   Hoạt động quảng bá du lịch được coi là một nhân tố then chốt góp phần vào sự phát triển của ngành du lịch. Hơn hết trong bối cảnh cạnh tr...

Xem tiếp

Loading...
           
         THÔNG TIN NỘI BỘ

 
        paper lock200

                      1. Thông báo giao ban

                      2. Văn bản

                      3. Mẫu biểu