SCREEN

Cpanel

20Tháng ba2018

Tư liệu nổi bật

Tin tức

Thông tin - Tư liệu

Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và cả năm 2017

Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và cả năm 2017

    Theo số liệu Tổng cục thống kê, l ượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12/2017 đạt 1.276.353 lượt, tăng 8,9% so với tháng 11/2017 ...

Xem tiếp

Loading...

Nghiên cứu - Trao đổi

Kinh nghiệm phát triển du lịch

Một số kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững trên thế giới

Một số kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững trên thế giới

     Du lịch bền vững là phương thức du lịch cân nhắc đầy đủ những tác động hiện tại và tương lai về kinh tế, xã hội và môi trường, trong...

Xem tiếp

Loading...
           
         THÔNG TIN NỘI BỘ

 
        paper lock200

                      1. Thông báo giao ban

                      2. Văn bản

                      3. Mẫu biểu