SCREEN

Cpanel

10Tháng mười hai2016

Tư liệu nổi bật.

Tin tức

Hội thảo Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Tây Nguyên

Hội thảo Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Tây Nguyên

   Chiều ngày 25/11/2016, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức hội thảo "Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Tây Ngu...

Xem tiếp

Loading...

Thông tin - Tư liệu

Chiến lược Marketing Du lịch Thái Lan - Tổng cục Du lịch Thái Lan

   Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) được thành lập năm 1960, là cơ quan đầu tiên chịu trách nhiệm về quảng bá xúc tiến du lịch Thái Lan. Đến ...

Xem tiếp

Loading...

Nghiên cứu - Trao đổi

Kinh nghiệm phát triển du lịch

Bảo tồn, phát huy văn hóa cổ truyền các dân tộc thiểu số việt nam nhằm khai thác cho du lịch

Bảo tồn, phát huy văn hóa cổ truyền các dân tộc thiểu số việt nam nhằm khai thác cho du lịch

   Trong những năm qua, Du lịch đã dần khẳng định vị trí trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Để làm được điều này, việc kết hợp giữ...

Xem tiếp

Loading...
           
         THÔNG TIN NỘI BỘ

 
        paper lock200

                      1. Thông báo giao ban

                      2. Văn bản

                      3. Mẫu biểu