SCREEN

Cpanel

19Tháng một2019

Tư liệu nổi bật

Thông tin - Tư liệu

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2018

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2018

   Theo số liệ u Tổng cục thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11/2018 ước đạt 1.301.909 lượt, tăn...

Xem tiếp

Loading...

Nghiên cứu - Trao đổi

Chính sách phát triển du lịch Nhật Bản và những bài học cho xây dựng chính sách phát triển du lịch Việt Nam

Chính sách phát triển du lịch Nhật Bản và những bài học cho xây dựng chính sách phát triển du lịch Việt Nam

   Khách du lịch quốc tế đến Nhật Bản đạt kỷ lục 28,7 triệu lượt năm 2017, tăng 19% so với năm trước và đang dần tiến tới mục tiêu của chính...

Xem tiếp

Loading...

Kinh nghiệm phát triển du lịch

           
         THÔNG TIN NỘI BỘ

 
        paper lock200

                      1. Thông báo giao ban

                      2. Văn bản

                      3. Mẫu biểu