SCREEN

Cpanel

23Tháng mười2017

Tư liệu nổi bật.

Tin tức

Chính phủ ban hành Chương trình hành động phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Chính phủ ban hành Chương trình hành động phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

      Nhằm đạt được mục tiêu mà Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, ngày 6/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký b...

Xem tiếp

Loading...

Thông tin - Tư liệu

Tài liệu

Tài liệu "Hỗ trợ lập kế hoạch phát triển Du lịch Cộng đồng"

     Tài liệu "Hỗ trợ lập kế hoạch phát triển Du lịch Cộng đồng" do ILO, UNESCO, chính phủ Luxembourg và tổ chức Community tài trợ kinh ...

Xem tiếp

Loading...

Nghiên cứu - Trao đổi

Ngành Du lịch Việt Nam có “bắt sóng” được cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Ngành Du lịch Việt Nam có “bắt sóng” được cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

    1. Lịch sử phát triển các cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới

   Các cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) trên thế giới diễn r...

Xem tiếp

Loading...
           
         THÔNG TIN NỘI BỘ

 
        paper lock200

                      1. Thông báo giao ban

                      2. Văn bản

                      3. Mẫu biểu