SCREEN

Cpanel

21Tháng mười hai2014

Tư liệu nổi bật.

Thông tin - Tư liệu

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2014

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2014

   Theo số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp, trong tháng 11/2014, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 608.617 lượt khách, tăng 8,9% s...

Xem tiếp

Loading...
           
         THÔNG TIN NỘI BỘ

 
        paper lock200

                      1. Thông báo giao ban

                      2. Văn bản

                      3. Mẫu biểu