SCREEN

Cpanel

31Tháng bẩy2016

Tư liệu nổi bật.

Tin tức

Thông tin - Tư liệu

Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 06 tháng đầu năm 2016

Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 06 tháng đầu năm 2016

    Theo số liệu Tổng cục thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6/2016 ước đạt 700.446 lượt, giảm 7,5% so với tháng 5/...

Xem tiếp

Loading...
           
         THÔNG TIN NỘI BỘ

 
        paper lock200

                      1. Thông báo giao ban

                      2. Văn bản

                      3. Mẫu biểu