SCREEN

Cpanel

29Tháng bẩy2015

Tư liệu nổi bật.

Thông tin - Tư liệu

Kỷ yếu Hội thảo

Kỷ yếu Hội thảo "Phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới"

   Kỷ yếu được Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương (CEC) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCC...

Xem tiếp

Loading...

Nghiên cứu - Trao đổi

Du lịch với điện ảnh – liên kết để phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh quốc gia

Du lịch với điện ảnh – liên kết để phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh quốc gia

Du lịch là sự mong muốn được tới những vùng đất mới, trải nghiệm những cảnh quan mới, tìm hiểu những nét văn hóa khác biệt. Làm thế nào để mang đến sự...

Xem tiếp

Loading...

Kinh nghiệm phát triển du lịch

           
         THÔNG TIN NỘI BỘ

 
        paper lock200

                      1. Thông báo giao ban

                      2. Văn bản

                      3. Mẫu biểu