SCREEN

Cpanel

29Tháng bẩy2014

Tư liệu nổi bật.

Tin tức

Thông tin - Tư liệu

Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2014

Tình hình khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2014

   Theo số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp, trong tháng 7/2014, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 564.736 lượt...

Xem tiếp

Loading...

Nghiên cứu - Trao đổi

Thông báo

Thông báo giao ban tháng 7/2014

Thông báo giao ban tháng 7/2014

   Ngày 30 tháng 6 năm 2014, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 7 năm 2014 do Viện trưởng Hà Văn Siêu ch...

Xem tiếp

Loading...

Ấn phẩm

   anphamkhac   anualreport   newsleter  

      

Ấn phẩm chính

                

 Báo cáo thường niên

                

Bản tin du lịch & phát triển